en

Ronald Thomas West

Transcendentna korupcija i korona virus – drugi deo


prvi deo                                                                      Read in English

U prvom delu čitalac je upoznat sa psiopima (psihološkim operacijama) u svom "civilnom" obliku (koje je uveo Edvard Bernajz, zasnovanim na principima svog ujaka Sigmunda Frojda) eufemistički preimenovanim u "odnosi s javnošću" ili, oblik propagande koji korporacije primenjuju na svojim potrošačima; vrlo slično onome kako obaveštajne agencije dezinformacijama ciljaju na stanovništvo neprijateljskih država. Svaki pristup, bilo da je reč o "civilnom" ili vojnom, nastoji da manipuliše stanovništvom dalje od njihovih sopstvenih interesa (čak i opstanka) u korist počinilaca propagande. Videvši (u prvom delu) kako pohlepa zapadnih korporativnih oligarha deluje u sistemu koji u suštini "legalizuje" ono što bi moglo predstavljati nekažnjeno ubistvo koje sponzoriše država, ili ukratko preformulisano: dozvola da se u "vanrednom stanju" odobri upotreba neistraženog, eksperimentalnog leka koji je veoma skup, Bamlanivimab, na narodu koji ništa ne sluti, kao alternativa za lek za koji se zna da je bezbedan, za koji je dokazano da je delotvoran i jeftin lek, ivermektin, za lečenje kovida, gde se ovaj drugi zataškava u korporativnim medijima, sada, pogledaćemo u sadašnje "odnose s javnošću" (psiop) koje ukazuju na dezinformacije koje se tiču vakcina (ili takozvanih vakcina).

Semantika i cepidlačenje

Šta je vakcina? Tradicionalno, vakcina se odnosi na upotrebu "inaktiviranog" (mrtvog) virusa da stimuliše imuni odgovor. Kineska vakcina protiv kovida zasnovana je na ovoj metodologiji, kao i već godinama (decenijama) vakcine protiv gripa. Ovaj metod omogućava imunološkom sistemu da prirodno obavlja svoj posao.

Šta je genska terapija? Tokom poslednje dve decenije, genska terapija podrazumeva petljanje sa samim genetskim materijalom, uključujući iRNK. Ali Moderna poriče da je anti-kovid terapija koja koristi iRNK genska terapija:

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa Moderninog sajta: "Genska terapija i redigovanje gena menjaju originalne genetske informacije koje nosi svaka ćelija. Cilj je da se sprovede trajna popravka osnovnog genetskog problema, menjanjem defektnog gena. Moderna zauzima drugačiji pristup u rešavanju osnovnog uzroka MMA i ostalih bolesti. iRNK prenosi uputstva deponovana u DNK, kako bi proizvela proteine potrebne svakoj živoj ćeliji. Naš pristup ima za cilj da pomogne telu da proizvede sopstveni protein koji nedostaje ili je defektan. Za razliku od redigovanja gena i genske terapije, iRNK tehnologija ne menja genetske informacije ćelije." [1]

E pa, Moderna je lagala. Ne o tehnici, već o činjenici da je istraživanje o iRNK potpadalo decenijama pod rubriku "genska terapija", što je pokazalo mnoštvo istraživačkih radova u biblioteci Nacionalnog instituta za zdravlje:

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sajta Nacionalnog instituta za zdravlje: "Sintetička informaciona RNK [iRNK] kao alat genske terapije" [2]

Ono što Modernini ljudi koji se bave psiopom žele da mislite (kada neiskreno sužavaju definiciju genske terapije) je, jer oni ne modifikuju DNK, gde se nalaze stvarni geni, da to nije genska terapija. Ali, znate šta? RNK je takođe genetski materijal od značaja kada je podvrgnut korporativnim naučnim (pohlepom motivisanim) prljavim poslovima.

Ne baš savršena (ali adekvatna) analogija bila bi da se DNK sastoji od sedišta koje izdaje uputstva namenjena izgradnji određenih struktura. iRNK je kurir koji dostavlja DNK nacrt gradilišta. Ono što iRNK "genska terapija" postiže je, da vrši razmenu nacrta, vrlo slično kao kad biste poslali uputstva putem kurirske službe, ali uputstva koja ste poslali nisu ono što je stiglo na predviđeno odredište, jer je neko u kurirskoj službi zamenio original sa izmenjenim setom uputstava. U slučaju Modernine kovid genske terapije (to NIJE vakcina u bilo kom smislu onoga što je "vakcina" značila pre kovida) problem je (opet, kao i u slučaju Bamlanivimaba u prvom delu), ova terapija je "brzo razrađena" i primenjena pod ovlašćenjima u vanrednom stanju, kojima se preskaču uobičajene potrebne studije, koje bi zakon nalagao pre odobrenja. Ukratko, dugoročne zdravstvene posledice za ljude koji primaju ovu terapiju nisu poznate ili su preformulisane, psihopate (pohlepom motivisani) korporativni lobisti ($) kupili su, uverili ili na neki drugi način podrili institucije do tačke u kojoj se obični građani vrlo malo razlikuju od laboratorijskih pacova.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta Popularna mehanika: "Nakon perioda izuzetno ubrzanog razvoja, dve eksperimentalne vakcine protiv kovida-19 (korona virusa) su gotovo spremne za udarni termin. Obe koriste tehnologiju zvanu informaciona RNK (iRNK), koja je decenijama proučavana i sa kojom su vršeni eksperimenti u različitim oblicima, ali nikada nije korišćena kao komercijalna vakcina." [3]

Obratite pažnju na terminologiju "ubrzani razvoj", "ekperimentalne" i "nikada nije korišćena". Ukratko, drugim rečima, neadekvatno proučena i odobrena zbog činjenice "vanrednog stanja".

Screenshot "Odobrenje za hitnu upotrebu" iRNK injekcija Moderna i Fajzer sa sajta Administracije za hranu i lekove SAD-a [4]

Nakon prvog dela (suzbijanje efikasnog, jeftinog leka protiv kovida, ivermektina, dok se promoviše neistraženi, eksperimentalni lek, Bamlanivimab), u ovom drugom delu koji sledi, postaje jasno da promovisanje ljudskog zdravlja i brzi oporavak nije primarni cilj institucija zaduženih za suzbijanje takozvane "pandemije". U stvari, čini se da transcendentna korupcija korača putem ka stanju biološkog terora, koji zapadne vlade sprovode nad sopstvenim građanima, u odsustvu bilo kakvog etičkog samoograničenja koje podrazumeva 1) upotrebu ivermektina kao sigurnog, jeftinog i efikasanog leka protiv kovida i 2) razvijanje klasične vakcine, sa dokazanom, sigurnom metodom zasnovanom na "inaktiviranom" (mrtvom) virusu kao što su to uradili Kinezi. U međuvremenu, nadajmo se da će Kinezi postupati odgovorno u daljim istraživačkim naporima u pogledu iRNK genske terapije. [5], [6], [7], [8]

Pratite novac

U čijem je interesu korišćenje nacionalnog tela građana kao laboratorijskih pacova?

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta American Broadcasting Corporation (ABC): "Gejts, koji je investirao u tehnologiju vakcina 2015. godine, naglasio je važnost informacionih RNK (iRNK) vakcina koje će dovesti do završetka ove pandemije i eventualno onih koje će nastupiti u budućnosti." [9]

Teško da je Bil Gejts molekularni naučnik. Ono što Bil Gejts zapravo jeste, je narcis. Da li Bil Gejts razume da je iRNK eksperimentalna, nedovoljno proučena tehnika, za koju je vrlo moguće dokazati da je sve osim da je korisna za ljudsko zdravlje dugoročno gledano? Narcis se neće pozabaviti ovim pitanjem. Radi se o tome da se Bil Gejts igra Boga tako što svojim bogatstvom kupuje uticaj koji određuje politiku kovida na globalnom nivou, u okolnostima koje zahtevaju upotrebu eksperimentalnih, nedovoljno proučenih i/ili neispitanih lekova koji se mogu odobriti samo po hitnim ovlašćenjima, jer NISU dokazani kao bezbedni.

Ilustracija (screenshot) Svetske zdravstvene organizacije koja pokazuje da je Gejts Fondacija drugi najveći finansijer (posle SAD-a) SZO za 2018. i 2019. godinu, Gejtsov doprinos premašuje 500 miliona američkih dolara za taj period. [10], [11]

Laži ili propust

U međuvremenu, u Srbiji mediji prećutkuju efikasnost ivermektina, dok je upotreba eksperimentalnog Bamlanivimaba dozvoljena bez upozorenja o njegovom neistraženom / neispitanom statusu (ovaj autor je ove informacije poslao mejlom u nekoliko srpskih redakcija koje imaju izdanja na engleskom jeziku, bez potvrde ili odgovora), a tamo gde ne postoji ispitivanje eksperimentalne prirode injekcije iRNK protiv kovida, takođe dozvoljeno u Srbiji, čini se da postoji element pokvarenog licemerja kada vlast preti zatvorom zbog "lažnih vesti" u vezi sa vakcinacijom, kada sama država prikriva informacije koje su građanima neophodne za donošenje informisanih odluka; jer je pravo širenje lažnih vesti dozvoliti građanima da steknu utisak da su iRNK "vakcine" (genske terapije) bezbedne.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta Telegrafa: "Oboje [ministarka pravde Maja Popović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar] su se pozvali na Krivični zakonik, a on u članu 343 predviđa da onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom." [12]

U svetlu prethodnog, treba da zaključimo jednim ironičnim zapažanjem; kriminalni nehat se demonstrira širom institucija zaduženih za suzbijanje korona virusa (na globalnom nivou). Da li zbog korporativnih psiopa (propagande) koji manipulišu narcizmom u stanju političke podobnosti motivisane pohlepom ili vrebaju nekompetentnost, transcendentna korupcija je (iznad zakona) vežba nekažnjivosti u korporacijski-kooptiranoj-korumpiranoj državi. Ko treba da se uspaniči? Vođstvo u stanju razotkrivanja?

"Istina se zataškava, ne da bi se zemlja zaštitila od neprijateljskih agenata, već da bi se vlada zaštitila od naroda" – Roj Hetersli

[1] https://www.modernatx.com/about-mrna

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17007566/

[3] https://www.popularmechanics.com/science/health/a34787908/what-is-mrna-covid-19-vaccine-pfizer-moderna/

[4] https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#covid19euas

[5] https://ronaldthomaswest.com/2021/04/01/transcendent-corruption-corona-virus-part-one/

[6] https://theconversation.com/how-are-covid-19-vaccines-made-an-expert-explains-155430

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/china-vaccine-going-global-with-four-different-efficacy-rates

[8] https://sputniknews.com/asia/202104121082602410-chinese-cdc-director-refutes-reportedly-claiming-chinese-vaccines-have-low-protection-rate/

[9] https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[10] https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government

[11] https://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

[12] https://www.telegraf.rs/english/3320196-those-spreading-fake-news-about-vaccines-and-vaccination-face-up-to-5-years-in-prison

*

Srbija

*

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

translate | Sun, 11 Apr 2021 06:00:21 +0000

Transcendent Corruption & Corona Virus part two


Part one HERE                                                      Čitajte na srpskom

In part one the reader was introduced to psyops (psychological operations) in its 'civilian' form (pioneered by Edward Bernays based on his uncle Sigmund Freud's principles) euphemistically renamed 'public relations' or, the corporate form of applying propaganda to the consumer; little different to intelligence agencies targeting populations of hostile states with disinformation. Each approach, whether 'civilian' or military, seeks to manipulate a populace away from their self interest (even survival) to the benefit of the propaganda's perpetrators. Having seen (in part one) the greed of western corporate oligarchs operates within a system essentially 'legalizing' what could amount to state sponsored murder with impunity, or shortly restated; allows for a 'state of emergency' to authorize use of unstudied, experimental drug that is very expensive,  Bamlanivimab, on an unsuspecting populace in lieu of a known to be safe, proving to be effective and inexpensive drug, ivermectin, to treat covid, with the latter suppressed in corporate media. Now, we will look at the present 'public relations' (psyops) that point to disinformation relevant to vaccines (or so-called vaccines.)

Semantics & Splitting Hairs

What is a vaccine? Traditionally, a vaccine refers to employ of 'inactivated' (dead) virus to stimulate an immune response. The Chinese covid vaccine is based on this methodology, as were many years (decades) of flu shots. This method allows the immune system to do its job naturally.

What is gene therapy? For the past two decades, gene therapy refers tinkering with the genetic material itself, including mRNA. But Moderna denies its anti-covid therapy employing mRNA is gene therapy:

Highlighted in the illustration (screenshot) from the Moderna website: "Gene therapy and gene editing alter the original genetic information each cell carries. The goal is to produce a permanent fix to the underlying genetic problem by changing the defective gene. Moderna is taking a different approach to address the underlying cause of MMA and other diseases. mRNA transfers the instructions stored in DNA to make the proteins required in every living cell. Our approach aims to help the body make its own missing or defective protein. Unlike gene editing and gene therapy, mRNA technology does not change the genetic information of the cell" [1]

Well, Moderna lied. Not about the technique but the fact that mRNA research has fallen under the rubric of "gene therapy" for decades, as demonstrated at the National Institute of Health library in a plethora of research papers:

Highlighted in the illustration (screenshot) from the National Institute of Health website: "Synthetic messenger RNA [mRNA] as a tool for gene therapy" [2]

What the Moderna psyops people want you to think (when disingenuously narrowing the definition of gene therapy) is, because they are not modifying the DNA, where the actual genes are located, it is not gene therapy. But guess what? RNA is also genetic material with significance when it is subjected to corporate scientific (greed driven) monkey business.

The imperfect (but adequate) analogy would be DNA comprises the headquarters issuing instructions intended to build certain structures. mRNA is the courier delivering the DNA blueprint to the construction site. What mRNA "gene therapy" accomplishes is, it swaps the blueprint little different to if you'd sent instructions via a courier service but the instructions you'd sent are not what arrived at the intended destination because someone in the courier service had substituted the original with an altered set of instructions. In the case of the Moderna covid gene therapy (it is NOT a vaccine in any sense of what 'vaccine' meant prior to covid) the problem is (again, as in the case of Bamlanivimab in part one) this therapy has been 'fast tracked' and employed under emergency powers that forego the normal required studies that law would require prior to approval. In short, the long term health implications for the people receiving this therapy is unknown or restated, psychopath (greed driven) corporate lobbyists ($) have bought, convinced or otherwise subverted institutions to a point the common citizens are little different to lab rats.

Highlighted in the illustration (screenshot) from the Popular Mechanics website: "After a remarkably accelerated development period, two experimental COVID-19 (coronavirus) vaccines are almost ready for primetime. Both use a technology called messenger RNA (mRNA), which has been studied and experimented with for decades in different forms, but has never been used in a commercial vaccine" [3]

Note the terminology "accelerated development", "experimental" and "never been used." In short other words, inadequately studied and only authorized for the fact of a 'state of emergency.'

Screenshot of the "Emergency Use Authorizations" for Moderna & Pfizer mRNA injections at the USA's Food & Drug Administration website [4]

Following on part one (the suppression of an effective, cheap anti-covid drug, ivermectin, while promoting an unstudied, experimental drug, Bamlanivimab), in this follow on part two, it becomes clear promoting human health and rapid recovery is not the primary objective of the institutions charged with containing the so-called "pandemic." In fact, it would appear transcendent corruption is treading a path towards a state of biological terror waged by the Western governments on its own citizens in absence of any practice of ethical self restraint that should have 1) employed ivermectin as a safe, cheap and effective covid cure and 2) developed a classic vaccine, with proven safe method based on 'inactivated' (dead) virus as the Chinese had done. Meanwhile, let's hope the Chinese act responsibly in further research efforts when considering mRNA gene therapy. [5], [6], [7], [8]

Follow the Money

In whose interest is using the national body of citizens as lab rats?

Highlighted in the illustration (screenshot) from the American Broadcasting Corporation website: "Gates, who had invested in the vaccine technology in 2015, emphasized the importance of messenger RNA (mRNA) vaccines ending this pandemic and potentially ones to come in the future" [9]

Bill Gates is hardly a molecular scientist. What Bill Gates actually is, is a narcissist. Does Bill Gates understand that mRNA is experimental, understudied technique, that quite possibly could prove to be anything but beneficial to human health over long term? A narcissist won't entertain the question. But the matter of fact is, Bill Gates is playing God with his wealth buying influence determining covid policy on a global scale in circumstance of demanding employ of experimental, understudied and/or untested remedies that can only be approved with emergency authorizations because they are NOT proven safe.

World Health Organization illustration (screenshot) showing the Gates Foundation is the WHO's 2nd largest provider of funds (after the USA) in 2018-2019, the Gates' contribution exceeding USD $500,000,000 for the period. [10], [11]

Lies by Omission

Meanwhile, in Serbia, media remaining silent on the effectiveness of ivermectin while the use of the experimental Bamlanivimab is allowed without warning of its unstudied/untested status (this author had emailed this information to several English language Serbian news outlets with no acknowledgement or reply), and where there is no exam of the experimental nature of the mRNA anti-covid injection, also allowed in Serbia, there appears to be an element of rank hypocrisy when the authority is threatening imprisonment for 'fake news' concerning vaccinations when the state itself is withholding information the citizens should require to make informed decisions; because it is truly disseminating fake news to allow citizens the impression mRNA 'vaccines' (gene therapies) are safe.

Highlighted in the illustration (screenshot) from Telegraf website: "Both [Minister of Justice Maja Popovic and Minister of Health Zlatibor Loncar]
referred to the Criminal Code, which in Article 343 stipulates that anyone who, by presenting or transmitting false news or allegations, causes panic or serious disturbance of public order or peace or thwarts or significantly impedes implementation of decisions and measures of state bodies or organizations exercising public authority, shall be punished by imprisonment of between three months and three years, and with a fine" [12]

In light of the preceding, we should close with a dry observation; criminal negligence is demonstrated throughout the institutions charged with containing corona virus (on a global scale.) Whether due to corporate psyops (propaganda) manipulating narcissism in a state of greed driven political expediency or preying upon incompetence, transcendent corruption is the (above the law) corporate-coopted-corrupted state's exercise of impunity. Who's to panic? Leadership in a state of exposure?

"Truth is suppressed, not to protect the country from enemy agents but to protect the Government against the people" -Roy Hattersley

[1] https://www.modernatx.com/about-mrna

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17007566/

[3] https://www.popularmechanics.com/science/health/a34787908/what-is-mrna-covid-19-vaccine-pfizer-moderna/

[4] https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#covid19euas

[5] https://ronaldthomaswest.com/2021/04/01/transcendent-corruption-corona-virus-part-one/

[6] https://theconversation.com/how-are-covid-19-vaccines-made-an-expert-explains-155430

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/china-vaccine-going-global-with-four-different-efficacy-rates

[8] https://sputniknews.com/asia/202104121082602410-chinese-cdc-director-refutes-reportedly-claiming-chinese-vaccines-have-low-protection-rate/

[9] https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[10] https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government

[11] https://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

[12] https://www.telegraf.rs/english/3320196-those-spreading-fake-news-about-vaccines-and-vaccination-face-up-to-5-years-in-prison

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It's Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald's formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

"Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good" -Mahatma Ghandi

translate | Sat, 10 Apr 2021 00:01:23 +0000

Transcendentna korupcija i korona virus prvi deo


Read in English

Još od onih dana kada je Edvard Bernajz prilagodio psihološke principe svog ujaka Sigmunda Frojda propagandi (eufemistički preimenovanu u "Odnosi s javnošću") u svrhu korporativnog oglašavanja, svetsko stanovništvo je izloženo onome što obaveštajne agencije nazivaju "psiop" ili "psihološke operacije". U određenim okolnostima, ove operacije su pažljivo osmišljene kako bi ih podržali političari, u onom smislu u kom obaveštajne agencije tumače "ojačano" ili preformulisano: laganje javnosti zahteva neetičko "ubeđivanje" (laganje) nacionalnog rukovodstva da bi postiglo određene (pohlepom podstaknute) tržišne ciljeve. Dalje, ova "kultura" može lako reflektovati ono što je bitanga Filip Ejdži, pripadnik CIA-e, primetio da postaje fenomen u socijalnom okruženju:

"Toliko se naviknete da lažete, da se nakon nekog vremena teško setite šta je istina."

Ukratko, drugim rečima, infekcija lobističkog kapitalizma (Odnosi s javnošću) stvara socijalno- kulturno okruženje u kojem "istina" postaje "relativna" ili sporedna, slučajna ili često, namerno prikrivena (u zavisnosti od nivoa svesti u hijerarhiji) stvar sa malo uticaja na ono što je postalo plastificirana ili veštačka stvarnost za ciljeve većih psiop (populacija). [1]

"Psiop" ili psihologija integrisana u prezentacije lobista, koje su pripremljene za političare, zapravo su neophodni "pre-psiop" za postizanje većeg psiopskog cilja manipulisanja stanovništvom da "kupuje" i ide otprilike poput ove hipotetičke analize onoga što se odnedavno događa u Srbiji:

"Pacijenti… su primili novi lek protiv kovida-19 Bamlanivimab, koji sprečava dalje širenje infekcije, odnosno progresiju bolesti iz blage u tešku kliničku sliku…" [2]

Nigde u ovoj vesti prezentovanoj na medijskom sajtu u Srbiji nema ni pomena da je:

1) Bamlanivimab eksperimentalni lek, koji je prvobitno odobren za upotrebu protiv kovida u SAD- u u decembru 2020. godine, samo zbog vanrednog stanja; lek nije prošao neophodne studije i medicinske procedure testiranja, koje zakon uobičajeno nalaže da bi se zaštitili potrošači.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa drugs.com: "Još uvek nije poznato da li je Bamlanivimab bezbedan i delotvoran tretman za bilo koje stanje" [3]

2) Za ivermektin, jeftin, generički lek, sa rezultatima o bezbednosti upotrebe već 50 godina, potvrđeno je u laboratorijskim ispitivanjima (u aprilu 2020. godine ili pre punih godinu dana) da ubija 99,8% virusa kovid-19 za 24 sata, ali ova medicinska činjenica je praktično nepoznata srpskoj medicinskoj zajednici. Zašto?

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa drugs.com: "Testiranja su dosad pokazala da ivermektin umanjuje broj ćelija povezanih sa virusnim RNK za 99.8 % za 24 sata" [4]

3) Nakon (april 2020. godine na gornjoj ilustraciji) rezultata laboratorijskog testiranja ivermektina na kovid, ovaj lek je korišćen u Peruu i zabeležen je DRAMATIČNI PAD u broju smrtnih slučajeva od kovid-a, odnosno sve dok nije došlo do promene u političkoj administraciji i upotreba ivermektina ograničena, što je dovelo do DRAMATIČNOG PORASTA u broju smrtnih slučajeva od kovid-a. [5]

4) Zahtev od strane vrhunskih zdravstvenih stručnjaka širom sveta, koji uporno dostavljaju podatke Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, da pokuša da odobri upotrebu ivermektina dovodi samo do obećanja "istraživanja", bez obzira na to što postojeći pozitivni rezultat, potvrđen u više navrata, dolazi od vrhunskih specijalista u svetu (dok vladine institucije, poput američke Federalne uprave za hranu i lekove, vuku noge i zahtevaju velike, dugotrajne studije).

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) iz MSN-ovog članka o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i ivermektinu: američki specijalista za plućne bolesti i intenzivnu negu Pjer Kori, predsednik Front- Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) – grupe stručnjaka za intenzivnu negu i objavljivanih akademskih autora koji razvijaju protokole lečenja kako bi sprečili prenošenje kovida-19: "To je sigurno još jedna alatka u kompletu alata i potrebno nam je sve što možemo da učinimo da pobedimo ovu pandemiju. Nije da mislim da Ivermektin može da pomogne ljudima. Znam da pomaže ljudima. Podaci su nepogrešivi i dosledni. Pokazuje brže vreme otklanjanja virusa, manje prisustvo virusa, brže vreme oporavka i nižu stopu smrtnosti ." [6]

5) Dakle, prešli smo sa "Još uvek nije poznato da li je Bamlanivimab siguran i efikasan lek za bilo koje stanje" na suzbijanje poznatog kao bezbednog (pedeset godina) leka za koji je potvrđeno da pobeđuje kovid. Zašto? Jeftin, generički lek (ivermektin) koji je efikasan ne donosi novac Eli Lilly (velikoj farmaceutskoj kompaniji). Cena jedne doze eksperimentalnog leka Bamlanivimab za covid? 1.250 USD.

Cena jedne delotvorne doze ivermektina protiv kovida? Preko 95% manje od Bamlanivimaba.

Ipak, Bamlanivimab je odabrani tretman nacionalnih vlada (ne samo u SAD-u, već i drugih, vodeći se primerom SAD-a), čak iako američki Nacionalni institut za zdravlje dozvoljava (ako ne odobrava) ivermektin kao tretman za kovid, zbog ogromnog pritiska medicinskih radnika. [7]

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) iz Blitz vesti: "Siguran, jeftin, široko dostupan, sa višedecenijskim rezultatima, pa čak i Nobelovom nagradom, lek je nedavno uklonio prepreke Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) kako bi bio dozvoljen tretman za kovid-19. Lekari u prvim redovima borbe koji lek koriste sa velikim uspehom zagovaraju stav da ga treba široko i brzo usvojiti "

"Transcendentna korupcija" je legalna, ali neetička i nemoralna dobit koja zahteva društvenu cenu koja uključuje nepotrebnu patnju i smrt. To je, u izvesnom smislu, nekažnjeno, legalizovano ubistvo. To funkcioniše ovako: "nauku" političarima predstavljaju grupe ljudi obučenih za psiops (odnose s javnošću) u kulturi političkih laži, gde lobisti jednostavno ukazuju na to da SAD "odobravaju" (ne pominjući da se, prema ovlašćenjima dobijenim u vanrednom stanju, odriču studija bezbednosti) nedokazani, eksperimentalni lek Bamlanivimab i u potpunosti ostaju nemi po pitanju ivermektina. Budući da političari zavise od novca lobista i s njim povezane moći, bilo u "legalnom" obliku doniranja (metod transcendentne korupcije za podmićivanje) ili drugim oblicima bogaćenja, poput investicija, oni jednostavno prihvataju reč lobista i Eli Lilly (veliki farmaceutski igrač u ovom slučaju) zarađuje ogroman novac, bacajući kockice po leđima običnih građana; gde građani, ne samo preko poreza plaćaju ogromne sume novca za nedokazani lek, već će, u nedostatku studija bezbednosti, u budućnosti možda doslovno plaćati i životom. U slučaju da neko navede ivermektin kao prihvatljivu alternativu, lobisti će ukazati na američku Upravu za hranu i lekove (ili druge vlade i agencije) koje preporučuju da se ne upotrebljava, kao i na Svetsku zdravstvenu organizaciju koja još uvek nije odobrila upotrebu ivermektina, i neće pomenuti da je američki Nacionalni institut za zdravlje dozvoljava upotrebu ivermektina i brojne pozitivne kritike o ovom sigurnom, jeftinom leku u lečenju kovida od strane medicinskih stručnjaka širom sveta.

Relevantno za prethodno rečeno, u Srbiji, transcendentna korupcija u medijima ima dvostruku putanju; od kojih nijedna nije dobra za običan narod. 1) "Režim" u Srbiji napadaju da je korumpiran, oni mediji koji su izdanja zapadnjačkog tipa medija, okarakterisani kao "opozicija", ali ih u stvari finansiraju "ko je ko" od huškača obojenih revolucija, kao što je Soroš i ostali osumnjičeni, koji su obično paravan za zapadne obaveštajne agencije, poput nekoliko organizacija koje funkcionišu pod "okriljem" (javna kuća bi bila bolja reč) USAID-a. Očekivano, trebalo bi da ima malo interesa za podizanje svesti o ivermektinu u ovim "opozicionim" medijskim prostorima koji forsiraju agende zapadnog korporativnog kapitalizma i njegovih ljubimaca, oligarha, u ovom slučaju, onih, povezanih sa velikim farmaceutskim kompanijama. 2) Biće malo motivacije za "režim" da ispravi sopstvene greške u moru političkih laži i podigne svest o ivermektinu; gde u okolnostima transcendentne korupcije, uz pomoć psiopa (Odnosi s javnošću), glavne vođe zauzimaju stav (samo) poricanja stvarnih činjenica; režimski političari će zapravo sebe uveriti da rade ono što je dobro za narod (odobriti Bamlanivimab), a mediji pod kontrolom države neće kompromitovati ruku koja ih hrani. Ovo je kumulativni rezultat psipovog lova na krhkost ljudske psihologije, prema zapažanju Tukidida od pre 2500 godina:

"Navika je čovečanstva da nepažljivoj nadi poveri ono za čim čezne, a da suverenim razumom odbaci ono što radije ne bi da ispituje."

[1] https://wikispooks.com/wiki/Edward_Bernays

[2] https://www.telegraf.rs/english/3318680-clinical-center-of-vojvodina-patients-start-received-new-drug-against-covid

[3] https://www.drugs.com/mtm/bamlanivimab.html

[4] https://archive.li/Rh7m1

[5] https://trialsitenews.com/ivermectin-for-covid-19-in-peru-14-fold-reduction-in-nationwide-excess-deaths-p-002-for-effect-by-state-then-13-fold-increase-after-ivermectin-use-restricted/

[6] https://www.msn.com/en-xl/news/other/who-to-probe-use-of-ivermectin-for-covid-19-treatment-after-promising-results-in-trials/ar-BB1cZDIp

[7] https://www.weeklyblitz.net/health/ivermectin-shows-great-success-in-treating-covid-19/

Srbija

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

*

translate | Mon, 05 Apr 2021 20:08:18 +0000

Transcendent Corruption & Corona Virus part one


Čitajte na srpskom

Since the days of Edward Bernays adapting his uncle Sigmund Freud's psychological principles to propaganda (euphemistically renamed 'public relations') for purpose of corporate advertising, the world's populace has been exposed to what the intelligence agencies refer to as 'psyops' or "psychological operations." In certain circumstance these operations are carefully designed to be supported by politicians in the intelligence agency sense of 'backstopped' or restated: Lying to the public requires unethical 'convincing' (lying to) a nation's leadership to accomplish certain (greed driven) marketing objectives. Furthermore, this 'culture' can easily reflect what rogue CIA officer Phillip Agee had noted becomes a social-environmental phenomenon:

"You get so used to lying that, after awhile, it's hard to remember what the truth is." 

In short other words, capitalism's lobbyist (public relations) infection creates a social-cultural environment where 'truth' becomes a 'relative' or incidental, accidental, or oftentimes, a deliberately concealed (depending on the level of awareness within the hierarchy) thing with little bearing on what has become a plasticized, or artificial, reality for the targets of larger psyops (populations.) [1]

The 'psyops' or psychology integrated to lobbyists' presentations prepared for politicians are actually a necessary 'pre-psyop' to accomplish the larger psyops goal of manipulating a populace to 'buy' and it goes something like this hypothetical analysis of what is recently happening in Serbia:

"Patients … have started receiving a new drug against Covid-19, Bamlanivimab, which prevents further spread of the infection, that is, the progression of the disease from mild to severe…" [2]

Nowhere in this news presented at the Serbian media site is there any mention that

1) Bamlanivimab is an experimental drug that had been initially authorized for use against covid in the USA in December 2020 only because of a state of emergency; the drug has not been put through the necessary studies and medical trial procedures the law would normally require to protect the consumers.

Highlighted in the illustration (screenshot) from drugs.com: "It is not yet known if Bamlanivimab is a safe and effective treatment for any condition" [3]

2) Ivermectin, a cheap, generic drug, with a safety track record of 50 years use, had been shown in laboratory testing (April 2020 or a full year ago) to kill 99.8% of the covid 19 virus in 24 hours, but this medical fact is practically unknown to the Serbian medical community. Why?

Highlighted in the illustration (screenshot) from drugs.com: "The trials so far have shown ivermectin reduces the number of cell-associated viral RNA by 99.8 % in 24 hours" [4]

3) Following the (dated April 2020 in the above screenshot) ivermectin lab test result on covid, this drug was used in Peru and there was a DRAMATIC DROP in covid deaths, that is until there was a change in political administration and the use of ivermectin had been restricted, which saw a DRAMATIC HIKE in covid deaths [5]

4) Demand from top health professionals across the world pushing data at the World Health Organization to attempt authorizing the use of ivermectin merely elicits a promise of a 'probe', no matter the existing positive result indicated in multiple trails comes from some of the top specialists in the world (as government institutions like the USA's Federal Food & Drug Administration drag their feet and demand large, time consuming studies)

Highlighted in the illustration (screenshot) from an MSN article on World Health Organization & ivermectin: American pulmonary and critical care specialist Pierre Kory, president of the Front-Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) – a group of critical care specialists and published academic authors developing treatment protocols to prevent the transmission of Covid-19: "It is certainly another tool in the toolkit and we need everything we can to go after this pandemic. It's not that I think that Ivermectin can help people. I know it helps people. The data is unmistakable and consistent. It shows quicker time to viral clearance, lower viral loads, faster times to recovery and lowered mortality rates" [6]

5) So, we have gone from "It is not yet known if Bamlanivimab is a safe and effective treatment for any condition" to the suppression of a known to be safe (fifty years) drug that is shown to beat covid. Why? A cheap generic drug (ivermectin) that is effective doesn't make Eli Lilly (big pharma) money. The price of a experimental drug Bamlanivimab dose for covid? USD $1,250.

The price for an effective against covid dose of ivermectin? Over 95% less than Bamlanivimab

Yet Bamlanivimab is the national governments (not only in USA but following the USA's lead) covid treatment of choice, even as the USA's National Institute of Health allows (if not endorses) ivermectin as a covid treatment due to overwhelming pressure from medical professionals [7]

Highlighted in the illustration (screenshot) from the Blitz news site: "Safe, inexpensive, widely available, with a decades-long track record, and even a Nobel Prize attached to it, the drug recently cleared National Institute of Health (NIH) hurdles to be an allowed treatment for Covid-19. Frontline doctors using the drug to great success argue it needs to be adopted widely and rapidly"

"Transcendent Corruption" is legal but unethical and immoral gains that exacts a social price up to, and is inclusive of, unnecessary suffering and death. It is in a sense legalized murder with impunity. It works like this: 'science' is presented to politicians by psyops (public relations) trained parties in a culture of political lies where lobbyists simply point to the USA 'approving' (not mentioning under emergency powers, forgoing safety studies) the unproven, experimental drug Bamlanivimab and altogether remain silent on ivermectin. Because the politicians are dependent on the lobbyists money and associated power, whether in 'legal' form of donation (transcendent corruption's method of bribe) or other forms of enrichment such as investment, they simply accept the lobbyists' word and Eli Lilly (big pharma's player in this case) makes immense amounts of money with a dice throw on the common citizens backs; where the citizens not only pay the outrageous sum for the unproven medicine with taxes, the citizens will, in the absence of safety studies, perhaps pay in future with their literal lives. In the case someone brings up ivermectin as a plausible alternative, the lobbyists will point to the USA's Food and Drug Administration (or other governments & agencies) recommending against its use, as well the World Health Organization having not yet approved ivermectin's use, and fail to mention the USA's National Institute of Health allows the use of ivermectin and the many positive reviews for this safe, cheap drug in treating covid by medical professionals across the world.

Relevant to the preceding, in Serbia, Transcendent Corruption in media takes a twofold track; neither of which is good for the common people. 1) the 'regime' is attacked as corrupt by those Western style media outlets characterized as 'opposition' but in fact are funded by a 'who's who' of color revolution instigators such as Soros, and the many usual suspects fronting for Western intelligence agencies, such as the several organizations functioning under the 'umbrella' ('whorehouse' would be the better noun) of USAID. Predictably, there should be little interest in raising awareness concerning ivermectin in these 'opposition' media venues pushing agendas for Western corporate capitalism and its oligarch minions, in this case, those associated with big pharma. 2) There will be little motivation for the 'regime' to correct its mistakes in a sea of political lies and raise awareness concerning ivermectin; where in circumstance of  Transcendent Corruption, with a psyops (public relations) assist, the principal leaders assume a posture of (self) denial of the actual facts; the regime's politicians will have actually convinced themselves they are doing what is good for the people (authorize Bamlanivimab) and state controlled media will not bite the hand that feeds them. This is cumulative result of psyops preying upon a frailty of human psychology per the observation of Thucydides 2,500 years past:

"It is the habit of mankind to entrust to careless hope what they long for, and to use sovereign reason to thrust aside what they would prefer not to examine"

Transcendent Corruption & Corona Virus part two

Related: Covid 19 (scientific counter-narratives)

[1] https://wikispooks.com/wiki/Edward_Bernays

[2] https://www.telegraf.rs/english/3318680-clinical-center-of-vojvodina-patients-start-received-new-drug-against-covid

[3] https://www.drugs.com/mtm/bamlanivimab.html

[4] https://archive.li/Rh7m1

[5] https://trialsitenews.com/ivermectin-for-covid-19-in-peru-14-fold-reduction-in-nationwide-excess-deaths-p-002-for-effect-by-state-then-13-fold-increase-after-ivermectin-use-restricted/

[6] https://www.msn.com/en-xl/news/other/who-to-probe-use-of-ivermectin-for-covid-19-treatment-after-promising-results-in-trials/ar-BB1cZDIp

[7] https://www.weeklyblitz.net/health/ivermectin-shows-great-success-in-treating-covid-19/

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It's Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald's formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

"Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good" -Mahatma Ghandi

translate | Thu, 01 Apr 2021 12:11:33 +0000

Redirects


This was the location of a draft article which may now be found in finished form HERE

translate | Wed, 31 Mar 2021 20:21:46 +0000

Kovid vs grip: Gde je kosa, alatka Smrti, u 2020-2021?


Read in English

"…takođe je jasno da je ukupna stopa smrtnosti u 2020. godini premašena tokom pet godina, u periodu 1999-2003. Ovde moram da definišem stopu smrtnosti, jer se ona zasniva na umrlima na hiljadu ljudi, što eliminiše činjenicu da je populacija bila manja u ranijim godinama. S obzirom na to da veća populacija može imati veći ukupan broj smrtnih slučajeva od date bolesti, ali ne i veću stopu smrtnosti. Bolesti deluju na osetljive pojedince u populaciji i, prema tome, to je deo populacije koji oboli ili umre.

Međutim, kako se stopa smrtnosti u Velikoj Britaniji za 2020. godinu upoređuje sa prethodnim godinama? Jasno je da stopa smrtnosti u Velikoj Britaniji za 2020. godinu nije bila izuzetna u poređenju sa prethodnim godinama. Kako je to moguće, kako to može biti? Ako imate Kovid-19, kao i grip koji ubija ljude, šta se dešava? Izneto je zapažanje da je, iz nekih misterioznih razloga, grip u SAD od aprila pao na nulu i ostaje na nuli u poslednjoj sezoni gripa.

U svetlu očigledno nestalog gripa, iznete su tvrdnje da je nošenje maski, distanciranje i zaključavanje bilo potpuno efikasno protiv gripa, ali tada, ne govori se o njihovom neuspehu u zaustavljanju Kovida-19, koji je virus iste veličine i modela prenosa.

Onda nam kažu da je Kovid još uvek prisutan, jer ljudi ne nose maske i slično, što znači da bi grip takođe trebalo da postoji u SAD-u. Pošto se radi o zaraznim virusima, kako ova ograničenja mogu biti efikasna protiv jednog, a ne protiv drugog virusa? To nema smisla.

Takođe, lako je ustanoviti da američke države koje imaju stroge pandemijske mere imaju istu stopu PCR pozitivnih slučajeva kao i one koje nemaju. Može se pretpostaviti da se slučajevi gripa uglavnom prijavljuju kao Kovid-19, na osnovu pozitivnog rezultata PCR testa ili samo na osnovu simptoma.

U SAD-u je jasno da postoji novčani podsticaj za dijagnozu bolesti i podsticanje hospitalizacija. Prestanak ostalih medicinskih procedura i testova tokom ovog perioda očigledno će dovesti do povećanja ukupnih smrtnih slučajeva. Činjenica da, uprkos tome, izgleda da nema više smrtnih slučajeva, ukazuje na to da sam virus C-19 nije bio toliko smrtonosan kao što tvrde.

Sveukupno, stopa smrtnosti u Velikoj Britaniji nije veća od normalne stope smrtnosti iz drugih godina i očigledno nije ni blizu najviše u poslednje 22 godine. Teško je uzeti u obzir smrtnost od gripa, kada se čini da postoji pristrasnost prema kategorizaciji smrtnosti od gripa i drugih uzroka kao što je Kovid-19.

Svake godine i, u ovom slučaju, tokom cele godine, postoji populacija zdravstveno kritičnih pojedinaca, koji mogu biti savladani bolešću sličnom gripu i podložni komplikacijama upale pluća. Čini se da sumnjivi PCR test za Kovid-19 održava prisustvo Kovida-19 u životu, verovatno otkrivajući viruse tekuće sezone gripa.

SZO sada priznaje da ovaj test može pokazati 97% ili više lažno pozitivnih, sa većim brojem ciklusa obrade. Mogao bi se izneti argument da imamo epidemiju [lažno pozitivnog] testiranja…"

Ili bar tako kaže doktor biologije Benson Vilkot na sajtu "marginalne zavere" Principia Scientific International. [1]

Prema tome, potražio sam nekoliko referenci koje nisu povezane sa samim sajtom "marginalna zavera" na temu kako je "grip nestao" i izgleda da je Vilkot u pravu.

Zašto? Pokušavao sam da shvatim Kovid brojeve u Srbiji (koji nemaju smisla), a Vilkotov članak je bio prvi na koji sam naišao i koji je to pitanje osmislio na razuman način.

Konkretno, želeo sam da znam kako opaki patogen (Kovid) može opravdati "mere" pandemije kada nacionalna stopa smrtnosti za 2020. godinu nije porasla (uopšte) u poređenju sa prethodnim godinama:

Grafikon: Stopa smrtnosti u Srbiji je u poslednje četiri godine bila na nivou od 13,2 smrtnih slučajeva na 1000; 2017., 2018., 2019. i 2020. [2]

Sajt "marginalne zavere" me je naterao da pogledam druge statistike kako bih utvrdio (ili oborio) njenu istinitost, bacajući širu mrežu da vidim šta se dešava negde drugde u poređenju sa Srbijom, i eto ga! Takozvani "progresivni" sajt VOX News podržava dve stvari koje je izneo autor "marginalne zavere" Vilkot:

1) Grip je bukvalno nestao u SAD-u (VOX grafikon zasluga Centra za kontrolu i prevenciju bolesti) za statističku sezonu 2020-2021 i 2) VOX-ov članak podržava oksimoron koji je istakao Vilkot; pripisivanje zasluge nošenju maski za "istorijski" nizak nivo gripa u istom okruženju gde maske NISU zaustavile širenje Kovida, bolesti koja se širi na identičan način. Jasno je da neko nije iskren u vezi sa fenomenom "nestalog gripa" i čini se da je taj neiskren neko VOX, a da to NIJE autor "marginalne zavere" Vilkot. [3]

Sada, za neku početnu perspektivu o onome što se svakako čini da su naduvane brojke koje se u SAD-u pripisuju Kovidu sa izuzetno nepouzdanim PCR testovima, kao i odustajanje od testova za druge patogene (što uključuje nestali grip i verovatno mnogo desetina hiljada smrtnih slučajeva od drugih patogena i srodnih primarnih uzroka kao što je slabo zdravlje ili bilo koji drugi razlog koji se pogrešno pripisuje Kovidu). [4]

Ako uzmemo otprilike 500.000 smrtnih slučajeva "pripisanih" Kovidu u SAD-u i primenimo to kao procenat na američku populaciju od oko 300 miliona za sezonu 2020-2021, Amerikanci su stigli do žrtvovanja svojih građanskih sloboda od 0,16% bruto populacije Kovid stope smrtnosti, koja se oslanja na ozbiljno naduvane (zvanične) brojeve Kovida koji uključuju nestali grip i neizrečene druge uzroke smrti, poput smrtnih slučajeva povezanih sa stresom usled primarnih zdravstvenih problema pogoršanih zaključavanjima, politikom povezanom sa Kovidom koja gura ljude u siromaštvo i veći mortalitet, američkim zapanjujućim problemom sa gojaznošću (Kovid u velikom broju ubija gojazne ljude), oslabljenošću američke vrtoglavo rastuće populacije bez doma i slično. Biće potrebne godine studija da bi se ovi brojevi sasvim razjasnili, ali u međuvremenu, visoko politizovanim (vođenim od strane dr Fausta) sticanjem moći, korišćenjem panike uzrokovane Kovidom, sve se neiskreno zbraja zajedno.
Kao što je istakao Vilkot, zvanični američki brojevi (koji se ne zbrajaju) su u skladu su sa onim što je primećeno u podacima Velike Britanije. Treba očekivati da će to biti slučaj i drugde.

Nazad na Srbiju:

Ako uzmemo "zvaničnu" stopu smrtnosti od Kovida 0,9% ili 4.700 smrtnih slučajeva (nužno uključuje "nestali" grip i druge neizrečene načine smrti) i umesto da primenimo ovo na ono što bi trebalo nazvati "broj lažno pozitivnih rezultata" ili 516.000 (prijavljenih pozitivnih), već da primenimo ovu zvaničnu statistiku smrti (4.700) koja se pripisuje Kovidu na 8.700.000 stanovništva Srbije u celini (uključujući netestirane i testirane negativne) da bi dostigli 0,05%, tek tada ravna nacionalna stopa smrtnosti (nema značajnog statističkog porasta) za "pandemijsku" 2020. godinu počinje da ima smisla, jer tek tada možemo shvatiti šta se dogodilo sa "nestalim" gripom i drugim, neizrečenim načinom smrti. Ubačeni su u Kovid statistiku. Ne postoji drugo pošteno objašnjenje. [5]

Sada kada je odbranjen autor "marginalne zavere" dr Benson Vilkot, ukratko ćemo skrenuti pažnju na još jedan članak na "uvredljivom" sajtu Principia Scientific International o Kovidu: članak drugog doktora (psihologije), dr Elze Šider, o ivermektinu. Ukratko, ona jednostavno iznosi ono za šta se zna da je naučno utvrđena činjenica; ivermektin leči Kovid, osim u onim državama koje suzbijaju ove informacije o efikasnom, generičkom (jeftinom) leku koji bi trebalo da ospori histeriju sa vakcinama. [6], [7]

Neizbežni zaključak je da Kovid, iako stvaran, a u nekim slučajevima i smrtonosan, nije ni približno toliko smrtonosan na društvenoj osnovi kao što nam se predstavlja, i ne mora biti ni toliko smrtonosan kao što je trenutno. Očigledno pitanje je zašto?

Društvena analiza

Prvo, naročito u zapadnim kulturama, ljudi lažu sebe, posebno kada je reč o novčanim interesima nasuprot altruizmu. Veliki je novac u proglašavanju Kovida (preuveličanom) "pandemijom", a samovažnost pretvara altruizam u laž (samoobmana da se radi ispravno), a zapravo su novčani interesi (novac je snaga) pokretač nagona za kontrolom. Dakle, Kovid "pandemija" nije toliko zavera za kontrolu populacije (čak i dok se za to smišljaju strategije), toliko koliko je to moćna ideja koja naduvava sopstvenu važnost.

Političari zapadnog stila (hvatajući mamac od sociopata oligarha koji ih love s lobistima) su narcisi, a narcis je onaj koncept ličnosti koji je najizloženiji samoobmanama. Laički rečeno, treba reći da su naši lideri samouveličani moroni, nesposobni da shvate da je šteta koju prouzrokuju daleko gora od štete koja bi se dogodila ako bi se sklonili sa puta, zaustavili politizaciju medicine i pustili zajednicu lekara da radi svoj posao sa kompletnim nizom Kovid činjenica koje su im dostupne (npr. leče ivermektinom).

Što se tiče sajta "marginalne zavere" Principia Scientific International, u stvari se u njemu nalazi ličnost povezana sa islamofobom kao što je to pomenula dr Elza Šider, koja je upravo pružila tačne informacije o ivermektinu, zajedno sa brojnim drugim obučenim naučnicima koji (iz bilo kog razloga) ne mogu naći mesto u glavnim medijima gde bi se čuo njihov glas. Šta to govori o zapadnoj kulturi kada tražite bolje informacije, a nađete ih na sajtu koji nije u potpunosti ugledan? Kako je to nekako više osuđujuće od laži zapadnih medija kojima nas svakodnevno hrane korporativni interesi koji štite interese zapadnih oligarha i njihove korumpirane sopstvene (i društvene) prevare u vezi s Kovidom, što dovodi do nepotrebnih gubitaka života?

[1] https://principia-scientific.com/uk-covid-conundrum-the-mysterious-case-of-disappearing-flu/

[2] https://knoema.com/atlas/Serbia/Death-rate

[3] https://www.vox.com/science-and-health/22272237/flu-cases-down-historic-what-does-it-mean

[4] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html

[5] https://www.telegraf.rs/english/3313670-serbian-government-to-adopt-stricter-covid-measures-upper-elementary-school-grades-switch-online

[6] https://principia-scientific.com/ivermectin-miracle-drug-against-covid-19/

[7] https://trialsitenews.com/the-war-on-misinformation-claims-two-victims-truth-and-the-right-to-treatment/

*

iRNK: "To je genska terapija, a ne vakcina"

Kovid: Suzbijanje naučnih kontra-narativa

*

Srbija

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

translate | Thu, 18 Mar 2021 13:43:17 +0000
Text to Speech by: ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
website no use cookies, no spying, no tracking
to use the website, we check:
country: US · city: Arlington · ip: 18.204.2.190
device: computer · browser: CCBot 2 · platform:
counter: 1 · online:
created and powered by:
RobiYogi.com - Professional Responsive Websites
00:00
00:00
close
 please wait loading data...