cz
nahlásit nefunkční odkaz
Resetheus
!!! Požadováno ověření odpověď!

Resetheus

Chcete-li vybrat jednotlivé části, vyberte z playlistu hráče.

Return to Essential Scientific Ethos and Transparency is our main mission. We are a Czech based assosiation challenging scientific dogmas and educating public. Our advisors are international academic, scientific and medical dissidents, who have taken the real scientific perspective and, thanks to it, expose medical and scientific fraud.

Návrat k základnímu vědeckému étosu a transparentnosti je naším hlavním posláním. Jsme česká asociace upozorňující na vědecká dogmata a vzdělávající veřejnost. Našimi poradci jsou mezinárodní akademičtí, vědečtí a lékařští dizidenti, kteří si dovolili skutečný vědecký pohled a odhalují díky němu podvody ve vědě a medicíně.

  1. Website
  2. Odysee

Tento materiál je distribuován bez zisku pro výzkumné a vzdělávací účely.
Radios.cz nemá žádné spojení s původcem tohoto materiálu.

stránka nevyužívá cookies, ne špionáž, ne sledování
abychom mohli používat web, zkontrolujeme:
země: US · město: North · ip: 3.238.112.41
zařízení: computer · prohlížeč: CCBot 2 · platforma:
pult: 1 · online:
created and powered by:
RobiYogi.com - profesionální responzivní webové stránky
00:00
00:00
zavřít
 čekejte prosím načítání dat...